Berichtgeving in de Nederlandse pers n.a.v. partijdig OHCHR rapport over Venezuela

Het rapport van OHCHR Michelle Bachelet is een VN commissaris onwaardig, met een veelheid aan leugens en bewuste weglatingen. Er zijn bewijzen dat het gemanipuleerd is. Zie de analyse van Nino Pagliccia op openbaararchief.nl, 6 juli 2019. (Er zullen daar meer analyses volgen.)

 Bron: Engelstalige publikatie van Nino Pagliacci op globalresearch.ca

De gevestigde media maakt er een wedstijd van, om de beste propaganda te leveren voor de regime-change plannen van de VS, en echoën een opvallende selectie van citaten uit dit rapport.
Ook in Nederland wordt zulke feitelijk onjuiste berichtgeving gekopieerd, ongecontroleerd, zonder wederhoor en zelfs zonder aandacht voor het geschreven antwoord van de Venezolaanse staat op het verzoek te reageren [Originele Document – Spaans].

Hieronder een indruk van de berichtgeving door NOS, Volkskrant, NRC,…..

“Berichtgeving in de Nederlandse pers n.a.v. partijdig OHCHR rapport over Venezuela” verder lezen

De hypocricy in berichtgeving over Venezuela.

De special raporteur voor mensenrechten van de Verenigde naties, Idriss Jazairy schreef in zijn 6 mei 2019 report over de agressieve economisch-financiele sancties van de Verenigde staten en bondgenoten, dat

het gebruik van economische sancties voor politieke doeleinden de mensenrechten en de normen voor internationaal gedrag schendt. Een dergelijke actie kan door menselijk handelen veroorzaakte humanitaire catastrofes van ongekende proporties veroorzaken.

Hij eindigt zijn rapportage aan de verenigde Naties met

“Ik roep de internationale gemeenschap op om een constructieve dialoog aan te gaan met Venezuela, Cuba, Iran en de Verenigde Staten om een vreedzame oplossing te vinden in overeenstemming met de geest en de letter van het Handvest van de Verenigde Naties voordat het willekeurige gebruik van economische honger de nieuw ‘normaal’ wordt. “

Aan dit VN rapport en de aansluitende oproep aan de internationale gemeenschep, is geen enkele bekendheid gegeven door de gevestigde media in Nederland, en alle zgn. bondgenootstaten: Niets erover in de kranten – niets erover op de Radio of Televisie. Het werd totaal verzwegen.

“De hypocricy in berichtgeving over Venezuela.” verder lezen

Berichtgeving door gevestigde media in Nederland over de staatsgreep poging in Venezuela.

<<-- openbaar archief/caribic cat:venezuela

De gevestigde media, met name op de televisie (NOS Journaal/Nieuwsuur, Een-Vandaag, in Praatprogrammas en in de kranten zoals NRC, Volkkrant, Telegraaf) hebben de afgelopen maanden op schandalige wijze de kant van de staatsgreep plegers gekozen. Woorden als “eindelijk gerechtigheid” en “gaat het deze keer lukken?” werden gebruikt om te verhullen dat de couplegers uit extreem rechtse hoek komen, en aan de westerse buitenwereld, met name aan de neoconservatieven in de VS en enkele transnationals, reeds volledige privatisering van gemeenschappelijke ondernemingen en diensten beloofd hebben. Deze Militair-Economische machten hebben de statsgreep helpen voorbereiden en steunen ze. Direct na de mislukte staatsgreep werd door hen dan ook onverhuld met een militaire invasie gedreigd.

“” verder lezen

De ‘verkiezing’ van Guaido door de elite in de VS wordt gesteund door politici en gevestigde media in Nederland

Hieronder volgt een overzicht va de berichtgeving in Nederlandse Kranten en televisieprogrammas naar aanleiding van de verkiezing door de VS-elite van de onbekende rechtes-extreme politicus Guaido als interim president van Venezuela

NRC, 23 januari 2019:

article_NN-22945409.html – Nina Jurna: Juan Guaidó (35) wordt aangeklampt, omhelsd en gekust, terwijl hij zich met moeite een weg baant over het plein van de Nationale Assemblee in het centrum van Caracas. Zodra parlementariërs en journalisten hem in het vizier krijgen, stormen ze op hem af. Allemaal willen ze iets van Guaidó, de man die nog maar tien dagen geleden tot parlementsvoorzitter werd gekozen, maar nu al wordt gezien als de redder van het noodlijdende Venezuela.

article_NN-22945409.html: Deze woensdag staan in meerdere steden binnen en buiten Venezuela demonstraties gepland. De sfeer in het door schaarste en hyperinflatie geteisterde land is voorafgaand aan de protestdag gespannen en afwachtend, maar ook hoopvol. Zouden de dagen van de autocratische president Nicolás Maduro eindelijk geteld zijn? Is met Guaidó een nieuwe leider en mogelijke interim-president opgestaan? Dat zijn de vragen die je hoort in de straten van Caracas.

Venezolaanse president Maduro overleeft mogelijke drone-aanslag

Redaktie, 7 augustus 2018

De NRC grijpt het incident met twee drone aanvallen op Maduro tijdens een openbare toespraak in Caracas aan, om de Venezolaanse regering te beschuldigen van ondemocratisch beleid en mensenrechtenschendingen.

Het is duidelijk aan welke kant de NRC-redaktie staat. Ze gebruikt als bron de WOLA (Washington Organisation on Latin America), die beweert dat de aanslag gebruikt zal worden om de repressie en controle op de bevolking te verhogen.

“Venezolaanse president Maduro overleeft mogelijke drone-aanslag” verder lezen