De valse berichtgeving in de Nederlandse media over de parlementvoorzitter-verkiezing in Venezuela

Redactie openbaararchief, 10 januari 2020

Alle Nederlandse kranten, en alle nieuws&actualiteiten-programma’s op radio en TV hebben deze week wederom de parallelle werkelijkheid van AFP, AP en Reuters inzake Venezuela klakkeloos overgenomen. Een aantal redacties hebben er zelfs nog extra onzin bij verzonnen. Vanwaar die ijver om de lezers te belazeren?

Na een periode van opvallende mediastilte kwamen alle (!) dagbladen, de NOS (journaal/nieuwsuur), en de omroepverenigingen (talkshows, eenvandaag,..) met de valse informatie, als zou de nieuwevoorzitter-verkiezing in het Venezolaans parlement op 5 januari j.l. onregelmatig verlopen zijn.

In archief-A op openbaararchief.nl hebben we een opsomming gegeven van onweerlegbaar feitelijke gebeurtenissen rondom deze parlementvoorzitter-verkiezing.

Hieronder geven we citaten uit de berichtgeving in het Nederlandse medialandschap, in de veronderstelling dat u, met hulp van de opsomming in Archief-A, in staat bent de betrouwbaarheid ervan te beoordelen. (voorlopig alleen de NRC en de Volkskrant – in een update zullen ook andere mediaplatforms geanalyseerd worden)


NRC (handelsblad/Next), 7 januari 2020

Sancties na ‘coup’ tegen Juan Guaidó

[NRC 7 januari] Door een onzer redacteuren

Venezuela

Juan Guaidó laat zich niet tegenhouden door het leger en wordt op de redactie van een krant uitgeroepen tot parlementsvoorzitter.
Amsterdam.
De Verenigde Staten willen met extra sancties de druk op de Venezolaanse regering opvoeren, een dag nadat gewapende troepen oppositieleider Juan Guaidó de toegang tot het Venezolaanse parlement ontzegden. „We kijken naar extra sancties – persoonlijke sancties, economische sancties – waarvan we denken dat het nog meer druk op het regime zal brengen”, zei de Amerikaanse gezant Elliott Abrams maandag. ………….

Enzovoort, …. bijna alles in het artikel is verzonnen, door de perbureaus Reuters, AP en AFP of door de redaktie van de NRC zelf. Het artikel eindigt met:

Maar Guaidó slaagt er niet in het leger en andere staatsinstituten achter zich te krijgen, waardoor Maduro nog altijd aan de macht is Venezuela. Het land verkeert al jaren in een ernstige economische en sociale crisis. Miljoenen mensen zijn het Zuid-Amerikaanse land de afgelopen jaren ontvlucht.
Veroordeling Lima-groep
Nadat Parra was benoemd, hield de oppositie een eigen zitting in het kantoor van de krant El Nacional . Daar werd Guiadó alsnog opnieuw beëdigd als voorzitter van het parlement. De Lima-groep, bestaande uit twaalf landen in de regio en Canada, veroordeelt de handelwijze van Maduro: „Het nationale parlement moet zonder geïntimideerd te worden een voorzitter kunnen kiezen. Dat dit niet gebeurt, is de reden dat wij de verkiezingsuitslag niet erkennen.” De groep werd in 2017 opgericht om een oplossing te vinden voor de crisis in Venezuela.

Geen woord over de ruim 500 eenzijdige en illegale destabiliserende maatregelen van de VS en zijn gechanteerde bondgenoten. De nieuwe financieel economische sancties zijn tegen alle parlementsleden, die niet op Guaidó hebben gestemd.
De laatste regel heeft de NRC er waarschijnlijk zelf bij verzonnen, en ook weer faliekant vals. In feite is de Lima een door Canada en de VS opgericht samenwerkingsverband met als enige doel: Het creëren van een regionaal machtsblok tegen Venezuela.


Een dag later, maakt de NRC het extremer:

Venezuela Oppositieleider Guaidó toch beëdigd als Kamervoorzitter
NRC, 8 januari 2020, Caracas.
[hoezo ‘Caracas’,…. heeft de NRC daar ineens een verslaggever?]

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó is dinsdag toch beëdigd als parlementsvoorzitter. Guaidó werd zondagavond met andere oppositieleden de toegang tot het parlementsgebouw onmogelijk gemaakt, zodat bij de stemming niet genoeg oppositieleden aanwezig waren hem te herkiezen. Volgens de oppositie was sprake van een coup en is hij legitiem voorzitter. [….]
Dinsdag lukte het Guaidó, die zichzelf bijna een jaar geleden uitriep tot interim-president en als zodanig erkend wordt door tientallen landen, wel het gebouw binnen te komen. [….] Vervolgens legde Guaidó de eed af waarmee hij zichzelf herbenoemde. „Ik beloof uit naam van Venezuela de taken van interim-president te vervullen”, zei hij.


Enzovoort,….

Hoe ver kun je als overgenomen, omgekochte, mogelijk gechanteerde mediaorganisatie gaan? Zover als de lezers je geloven? Of zelfs nog verder, als het totaal aan bonussen en reklame-inkomsten hoger is dan het totaal aan abonnements-inkomsten…..


De Volkskrant laat zien, dat het inderdaad nog gekker kan, door een parallelle werkelijkheid te creëren met feitelijke onwaarheden in elke bewering. (klik op ‘groter’ om het Volkskrant artikel van 6 januari 2020 beter te kunnen lezen – ga naar archief-A voor een aantal beschrijvingen van de werkelijk waargenomen situatie en gebeurtenissen):

[groter]

George Orwell was een visionair.

Berichtgeving in de Nederlandse pers n.a.v. partijdig OHCHR rapport over Venezuela

Het rapport van OHCHR Michelle Bachelet is een VN commissaris onwaardig, met een veelheid aan leugens en bewuste weglatingen. Er zijn bewijzen dat het gemanipuleerd is. Zie de analyse van Nino Pagliccia op openbaararchief.nl, 6 juli 2019. (Er zullen daar meer analyses volgen.)

 Bron: Engelstalige publikatie van Nino Pagliacci op globalresearch.ca

De gevestigde media maakt er een wedstijd van, om de beste propaganda te leveren voor de regime-change plannen van de VS, en echoën een opvallende selectie van citaten uit dit rapport.
Ook in Nederland wordt zulke feitelijk onjuiste berichtgeving gekopieerd, ongecontroleerd, zonder wederhoor en zelfs zonder aandacht voor het geschreven antwoord van de Venezolaanse staat op het verzoek te reageren [Originele Document – Spaans].

Hieronder een indruk van de berichtgeving door NOS, Volkskrant, NRC,…..

“Berichtgeving in de Nederlandse pers n.a.v. partijdig OHCHR rapport over Venezuela” verder lezen

De hypocricy in berichtgeving over Venezuela.

De special raporteur voor mensenrechten van de Verenigde naties, Idriss Jazairy schreef in zijn 6 mei 2019 report over de agressieve economisch-financiele sancties van de Verenigde staten en bondgenoten, dat

het gebruik van economische sancties voor politieke doeleinden de mensenrechten en de normen voor internationaal gedrag schendt. Een dergelijke actie kan door menselijk handelen veroorzaakte humanitaire catastrofes van ongekende proporties veroorzaken.

Hij eindigt zijn rapportage aan de verenigde Naties met

“Ik roep de internationale gemeenschap op om een constructieve dialoog aan te gaan met Venezuela, Cuba, Iran en de Verenigde Staten om een vreedzame oplossing te vinden in overeenstemming met de geest en de letter van het Handvest van de Verenigde Naties voordat het willekeurige gebruik van economische honger de nieuw ‘normaal’ wordt. “

Aan dit VN rapport en de aansluitende oproep aan de internationale gemeenschep, is geen enkele bekendheid gegeven door de gevestigde media in Nederland, en alle zgn. bondgenootstaten: Niets erover in de kranten – niets erover op de Radio of Televisie. Het werd totaal verzwegen.

“De hypocricy in berichtgeving over Venezuela.” verder lezen

Berichtgeving door gevestigde media in Nederland over de staatsgreep poging in Venezuela.

<<-- openbaar archief/caribic cat:venezuela

De gevestigde media, met name op de televisie (NOS Journaal/Nieuwsuur, Een-Vandaag, in Praatprogrammas en in de kranten zoals NRC, Volkkrant, Telegraaf) hebben de afgelopen maanden op schandalige wijze de kant van de staatsgreep plegers gekozen. Woorden als “eindelijk gerechtigheid” en “gaat het deze keer lukken?” werden gebruikt om te verhullen dat de couplegers uit extreem rechtse hoek komen, en aan de westerse buitenwereld, met name aan de neoconservatieven in de VS en enkele transnationals, reeds volledige privatisering van gemeenschappelijke ondernemingen en diensten beloofd hebben. Deze Militair-Economische machten hebben de statsgreep helpen voorbereiden en steunen ze. Direct na de mislukte staatsgreep werd door hen dan ook onverhuld met een militaire invasie gedreigd.

“” verder lezen

De ‘verkiezing’ van Guaido door de elite in de VS wordt gesteund door politici en gevestigde media in Nederland

Hieronder volgt een overzicht va de berichtgeving in Nederlandse Kranten en televisieprogrammas naar aanleiding van de verkiezing door de VS-elite van de onbekende rechtes-extreme politicus Guaido als interim president van Venezuela

NRC, 23 januari 2019:

article_NN-22945409.html – Nina Jurna: Juan Guaidó (35) wordt aangeklampt, omhelsd en gekust, terwijl hij zich met moeite een weg baant over het plein van de Nationale Assemblee in het centrum van Caracas. Zodra parlementariërs en journalisten hem in het vizier krijgen, stormen ze op hem af. Allemaal willen ze iets van Guaidó, de man die nog maar tien dagen geleden tot parlementsvoorzitter werd gekozen, maar nu al wordt gezien als de redder van het noodlijdende Venezuela.

article_NN-22945409.html: Deze woensdag staan in meerdere steden binnen en buiten Venezuela demonstraties gepland. De sfeer in het door schaarste en hyperinflatie geteisterde land is voorafgaand aan de protestdag gespannen en afwachtend, maar ook hoopvol. Zouden de dagen van de autocratische president Nicolás Maduro eindelijk geteld zijn? Is met Guaidó een nieuwe leider en mogelijke interim-president opgestaan? Dat zijn de vragen die je hoort in de straten van Caracas.

Venezolaanse president Maduro overleeft mogelijke drone-aanslag

Redaktie, 7 augustus 2018

De NRC grijpt het incident met twee drone aanvallen op Maduro tijdens een openbare toespraak in Caracas aan, om de Venezolaanse regering te beschuldigen van ondemocratisch beleid en mensenrechtenschendingen.

Het is duidelijk aan welke kant de NRC-redaktie staat. Ze gebruikt als bron de WOLA (Washington Organisation on Latin America), die beweert dat de aanslag gebruikt zal worden om de repressie en controle op de bevolking te verhogen.

“Venezolaanse president Maduro overleeft mogelijke drone-aanslag” verder lezen